Historisk metode

Klikker du på vedlegget, finner du en kort innføring i historisk metode. Det kan ta noen sekunder før det kommer fram.

Nettressurser

Karsten Korbøl: Hvordan gjennomføre et godt intervju?

http://hifo.b.uib.no/skole/prosjektkonkurranse/hvordan-gjennomf%c3%b8re-et-godt-intervju/

HIFO