Hvor behandles kompetansemålene i læreplanen i Historie Vg3 Påbygging?

I vedlegget til høyre finner du en oversikt over hvor i Historie Vg3 – i læreboka og på nettstedet – de enkelte kompetansemålene i læreplanen behandles.

Det er et word-dokument, og du kan laste det ned på egen maskin slik at du kan gjøre dine egne notater i dokumentet. Det kan jo tenkes at dere i samråd med lærer finner andre måter å arbeide med kompetansemålene på, og da kan dokumentet hjelpe deg å holde oversikten.