Kapittel 1: Fra jegere og samlere til sivilisasjoner

Sumerene laget verdens første sivilisasjon ved elvene Eufrat og Tigris i nåværende Irak fra 4000 f.Kr. De hadde mange guder. En av dem var Inanna, gudinne for fruktbarhet, kjærlighet og krig. Figur i brent leire (terrakotta) fra 2000-tallet f.Kr.(The Art Archive, London / Private Collection /Eileen Tweedy)Sumerene laget verdens første sivilisasjon ved elvene Eufrat og Tigris i nåværende Irak fra 4000 f.Kr. De hadde mange guder. En av dem var Inanna, gudinne for fruktbarhet, kjærlighet og krig. Figur i brent leire (terrakotta) fra 2000-tallet f.Kr.(The Art Archive, London / Private Collection /Eileen Tweedy)

Vår menneskeart, Homo sapiens sapiens, oppstod i Afrika for mer enn 150 000 år siden. For ca. 50 000 år siden begynte våre forfedre å utvandre til andre verdensdeler. De levde som jegere og samlere med redskaper, våpen og klær av stein, bein, treverk, plantefibre og skinn. Ettersom de ikke hadde skriftspråk, kan vi få kunnskap om dem ved hjelp av folk som fremdeles lever som jegere og samlere, ved arkeologi og ny genteknologi.

For ca. 10 000 år siden kom jordbruksrevolusjonen. Mennesker i Midtøsten begynte med svibruk. De brente skog og sådde i asken for å få fram korn på kunstig måte, sannsynligvis fordi økt befolkningsvekst tvang dem til det. I tillegg holdt de tamdyr. Av ull vevde de klær, og de utviklet pottemakerkunsten for å lagre mat. Jordbruket førte også til at sykdommer ble overført fra dyr til mennesker og til miljøproblemer med erosjon og forurensing av drikkevann.

Fra 4000-tallet f.Kr. utviklet menneskene sivilisasjoner langs elevene Eufrat og Tigris, Nilen, Indus og Huang He. Vanningsjordbruket kunne brødfø et stort antall mennesker. Med sivilisasjonene kom klassedelte samfunn med konger og prester på toppen. Menneskeheten kom inn i det vi kaller historisk tid, fordi sivilisasjonene utviklet skriftspråk. I tillegg laget de bronse og tok seinere i bruk jern. Det førte til krig om land, matvarelagre og metaller, og krigsfanger ble gjort til slaver.