Repetisjonsspørsmål til "Fra jegere og samlere til sivilisasjoner"

Oppgave

 1. Når og hvor oppstod vår menneskeart, Homo sapiens sapiens?
 2. Når begynte Homo sapiens sapiens å spre seg over hele jordkloden?
 3. Hvorfor utkonkurrerte Homo sapiens sapiens andre menneskearter?
 4. Hvorfor mener vi at jegere og samlere levde i relativt likestilte samfunn?
 5. Hvorfor begynte menneskene med svibruk?
 6. Hva var nytt med jordbrukssamfunnene?
 7. Hvilke negative virkninger fulgte med jordbrukssamfunnene?
 8. Hvorfor kan vi kalle overgangen til jordbruk for en revolusjon?
 9. Hvorfor kom de første sivilisasjonene eller høykulturene langs elver?
 10. Hva kjennetegner en sivilisasjon?
 11. Hvorfor fulgte mer krig med sivilisasjonene, og hvilken virkning kan dette ha fått for samfunnene?
 12. Hvor skapte sumererne verdens første sivilisasjon, og hvilke oppfinnelser gjorde de?
 13. Når kom de første menneskene til Norge, og når begynte de med jordbruk?