Repetisjonsspørsmål til "Antikken"

Oppgave

 1. Hva vet vi om palasskulturene på Kreta og i Hellas, og når forsvant de?
 2. Hva kjennetegnet en polisstat?
 3. Hvordan ble polisstatene styrt?
 4. Hvorfor utvandret folk fra det greske fastlandet, og hvor slo de seg ned?
 5. Hvem var fønikerne, og hvilket forhold hadde grekerne til dem?
 6. Hva knyttet forskjellige greske folk sammen?
 7. Hva var de viktigste kjennetegnene ved gresk religion?
 8. Hva var hensikten med de olympiske lekene?
 9. Hva kjennetegnet Sparta som stat, og hvordan ble staten styrt?
 10. Hva kjennetegnet Aten som stat, og hvordan ble staten styrt?
 11. Hva var perserkrigene, og hvilket utfall fikk de?
 12. Hva var Peloponneskrigen, og hva ble resultatet av den?
 13. Hva ble resultatet av Aleksander den stores felttog?
 14. Hvordan ble Roma til?
 15. Hvordan ble den romerske republikken styrt?
 16. Hvorfor og hvordan utvidet Roma sin makt?
 17. Hva var Spartacus-opprøret, og hvilken rolle spilte slavene?
 18. Hvordan kom Cæsar til makten, og hvorfor ble han drept?
 19. Hvordan ble Oktavian til Augustus?
 20. Hvorfor fikk kristendommen overtaket på andre religioner?
 21. Hvordan holdt keiserne kontrollen over befolkningen i Roma?
 22. Hva slags makt hadde pater familias?
 23. Hvordan forsøkte keiser Diokletian å hindre rikets sammenbrudd?
 24. Hvilke endringer foretok keiser Konstantin i styret av riket?
 25. Hvorfor gikk Vestromerriket under, mens Østromerriket bestod?