Gresk mytologi

Det finnes et mylder av gude- og helteskikkelser i den greske gudeverdenen. Gjennom dikterne Homer og Hesiod kjenner vi de gamle grekernes gudefortellinger (myter). Grekerne dyrket sine guder i templer og på andre hellige steder, og gjennom orakler kunne de rådspørre enkelte av gudene. Bruk nettressursene nedenfor og Wikipedia og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Pek på noen fellestrekk mellom noen greske og norrøne guder.
  2. Besøk nettstedet "Den greske mytologi" og bli kjent med den greske mytologiens helteskikkelser. Hva kjennetegner heltene?
  3. Hva var oraklet i Delfi? Besøk Delfi på nettsiden til det greske kulturdepartementet. Hva forteller bildene?

Nettressurser

Norrøn mytologi

http://no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8n_mytologi

Greske mytologi

http://www.elgreko.net/mytologi/

Oraklet i Delfi

http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/idehistoriske-epoker/oldtiden/orakelet-i-delfi

Ariadne, kunnskapsbase for kulturfagene ved Universitetet i Oslo

Stedet Delfi

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2507

Det greske kulturdepartementet