Gresk og romersk kunst og arkitektur

Bli kjent med minoisk, klassisk gresk og romersk kunst og arkitektur. Bruk nettressursene til å oppleve og lære om arkitektur og kunst og til å svare på spørsmålene nedenfor.

Oppgave

  1. Besøk noen av nettstedene nedenfor for å gjøre deg kjent med minoisk, gresk og romersk kunst og arkitektur.
  2. Velg ut, beskriv og sammenlign noen greske eller romerske byggverk.
  3. Finn noen typiske kjennetegn ved gresk arkitektur. Hvilken innflytelse har gresk arkitektur hatt på seinere europeisk arkitektur? Kjenner du til norske byggverk som er påvirket av klassisk, gresk arkitektur?
  4. Besøk nettstedet "Forum Romanum". Gi en beskrivelse av Forum Romanum og hva det ble brukt til.

Nettressurser

Ancient Greece & Rome (kunst)

http://witcombe.sbc.edu/ARTHgreecerome.html

Ancient Sites Rome

http://www.ancientsites.com/xi/places/home/index.rage?loc=Rome

CyberCites 2000

Arkitekturhistorie

http://brummbrumm.mine.nu/~ccb/christbj/arkitekturhistorie.pdf

Christian Celius Bjørvik

Art and archeology Perseus kunstdatabaser

http://www.perseus.tufts.edu/art&arch.html

Tufts University, USA

Forum Romanum

http://sights.seindal.dk/sight/4_Forum_Romanum.html

Greske museer

http://odysseus.culture.gr/h/1/eh10.jsp

Det greske kulturdepartementet

Minoisk kunst på Kreta (Knossos)

http://www.dilos.com/location/13370