Gresk filosofi

Det finnes mye stoff om de klassiske greske filosofene på Internett. Bruk nettressursene nedenfor og Wikipedia til å svare på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hva kjennetegner Sokrates’ dialogform, og hva betyr "sokratisk ironi"?
  2. Hvorfor ble Sokrates dømt til døden?
  3. Hva kjennetegner Platons ”idealstat”?
  4. Hvilke tre statsformer beskriver Aristoteles som gode, og hvilke ulemper har de?
  5. Hva slags kvinnesyn hadde Aristoteles, og hvilke konsekvenser fikk det for ettertiden?

Nettressurser

Sokrates' forsvarstale

http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/idehistoriske-epoker/oldtiden/platon/sokrates-forsvarstale

Ariadne, kunnskapsbase for kulturfagene ved Universitetet i Oslo

Platon: Sokrates' Forsvarstale (dansk)

http://www.kronosofia.dk/frames/side/biblioteket/sokrates/sokrates.html#side1

Platon

http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/idehistoriske-epoker/oldtiden/platon

Ariadne, kunnskapsbase for kulturfagene ved Universitetet i Oslo

Platons filosofi

http://www.filosofi.no/platon.html

© Vegard Martinsen 2000

Aristoteles

http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/idehistoriske-epoker/oldtiden/aristoteles

Ariadne, kunnskapsbase for kulturfagene ved Universitetet i Oslo