Tiden før og etter riksforsamlingen på Eidsvoll

Bruk nettressursen under eller andre kilder på Internett for å svare på oppgavene.

Oppgave

  1.   Hvilke hendelser ledet fram til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814?
  2. Hva skjedde i den første tiden etter at Grunnloven var vedtatt og Kristian Fredrik valgt til Norges konge?

Nettressurser

Emneside med flere kilder om tiden før og etter riksforsamlingen på Eidsvoll

http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9043788

© Eidsvoll 1814