Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Industrisamfunnet blir til"

Oppgave

 

 1. Hvorfor steg folketallet i Europa sterkere enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet?
 2. Hva gikk innhegningslovene (enclosure acts) i England ut på?
 3. Hva legger vi i uttrykket hjemmeindustri?
 4. Hva er Thomas Newcomen og James Watt kjent for?
 5. Hvorfor var det en fordel å bruke steinkull i stedet for trekull når man skulle smelte malm?
 6. Hva var puddlingprosessen?
 7. Hvilke forutsetninger hadde Storbritannia for å utvikle industri?
 8. Hva er Adam Smith kjent for?
 9. Hva var en maskinstormer?
 10. Hva var New Poor Law?
 11. Hvorfor hadde industrien i Tyskland så stor framgang i andre halvdel av 1800-tallet?
 12. Hvorfor ble USA verdens førende industristat før første verdenskrig brøt ut i 1914?
 13. Hvorfor økte verdens miljøproblemer etter midten av 1700-tallet?
 14. Hva var The Alcali Act?
 15. Hva var folketallet i Norge i år 1800?
 16. Hva var folketallet i Norge i år 1900?
 17. Hvem var kvenene?
 18. Hva gikk Homestead Act ut på?
 19. Hva betydde det for Norge at navigasjonsakten ble opphevet i 1849?
 20. Hvor bygde gründerne de første tekstilfabrikkene i Norge?
 21. Hvor mange yrkesaktive arbeidet i industrien ca. 1900?
 22. Hva var konsesjonslovene?
 23. Hva betyr uttrykket det store hamskiftet?
 24. Hva betydde jordskiftelovene for bøndene i Norge?
 25. Hvorfor var slåmaskinen selve symbolet på det store hamskiftet?
 26. Hva var en husmann?
 27. Hva var årsakene til at fiskeriene i Norge hadde framgang på 1800-tallet?