Industriutviklingen i Norge

Bruk Wikipedia og nettressursene nedenfor til å lære mer om industriutviklingen i Norge på 1800-tallet.

 

Oppgave

  1. Hvem stod bak den første industrialiseringen i Norge? Hvor lå industrien, og hva slags produksjon ble drevet?
  2. Hvem arbeidet i fabrikkene langs Akerselva?
  3. Hvilken betydning hadde mekaniseringen innen tekstilindustrien?
  4. Besøk ett eller flere museer i nærheten av hjemstedet ditt. Lag et resymé over hva du ser: hva slags produksjon eller aktivitet som foregikk, hvem som arbeidet der, og hvilken betydning virksomheten hadde for lokalsamfunnet og samfunnet ellers.

Nettressurser

Tekstilindustrien langs Akerselva.

http://www.tekniskmuseum.no/fabrikken

Nydalens Compagnie

http://www.bar.oslo.kommune.no/OBA/nydalen/nydalen.asp

Tekniske og industrielle kulturminne frå Ryfylke i sør til Sogn i Nord

http://histos.no/industriminnekart/forside.php3