Endringer i bondesamfunnet

Digitalskolen har utarbeidet et undervisningsopplegg om endringer i bondesamfunnet på 1800-tallet. Opplegget er utarbeidet ved Historisk Intstitutt ved Universitetet i Bergen.

Oppgave

Se egne oppgaver på Digitalskolens nettsider.

Nettressurser

Bondesamfunnet i Norge 1800-1900

http://dokkeveien.uib.no/digitalskolen/garden/

© Digitalskolen, Historisk Institutt, Universitetet i Bergen