Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Demokratisering og nasjonalisme"

Oppgave

 1. Hva betyr ordet ideologi?
 2. Hvilke ideologier stod mot hverandre de første tiårene etter den franske revolusjonen?
 3. Hva mente Edmund Burke om samfunnet?
 4. Hva gikk den økonomiske liberalismen ut på?
 5. Hva mente sosialistene om statsledelsen?
 6. Hva var Det kommunistiske manifest?
 7. Hvem var Pierre Joseph Proudhon?
 8. Hvordan ville Eduard Bernstein skape et sosialistisk samfunn?
 9. Hva mente de sosialliberale om statens rolle?
 10. Hva mente John Stuart Mill om stemmerett for kvinner?
 11. Hva gikk feminismen ut på?
 12. Hva var karakteristisk for den franske demos-nasjonalismen?
 13. Hva var karakteristisk for den tyske etnos-nasjonalismen?
 14. Hva betyr ordet antisemittisme?
 15. Hva er en progrom?
 16. Hvem var Otto von Bismarck?
 17. Hvem var Giuseppe Garibaldi?
 18. Hvem var Giuseppe Mazzini?
 19. Hva var Pariskommunen?
 20. Hvilke synspunkter hevdet Charles Darwin?
 21. Hva er sosialdarwinisme?
 22. Hva vil det si at Norge og Sverige var i personalunion etter 1814?
 23. Hva legger du i ordet grunnlovskonservatisme?
 24. Hva var bondestortinget?
 25. Hva gikk formannskapsloven ut på?
 26. Hvem var Marcus Thrane?
 27. Hva var Kautokeino-opprøret i 1852?
 28. Forklar hva som menes med norske motkulturer.
 29. Hvem var Hans Nielsen Hauge?
 30. Hvem var Johan Sverdrup?
 31. Hva gikk statsrådssaken og vetostriden ut på?
 32. Hva er parlamentarisme?
 33. Hvilke politiske partier ble stiftet i Norge på 1800-tallet?
 34. Hvilke rettigheter vant norske kvinner før første verdenskrig brøt ut i 1914?
 35. Hva var mellomriksloven og Riksakten?
 36. Hvem var Christian Michelsen?
 37. Hva gikk 7. juni-vedtaket ut på?
 38. Hva ble resultatet av de to folkeavstemningene som ble holdt i Norge høsten 1905?
 39. Hvorfor valgte Stortinget den danske prinsen Carl som ny norsk konge i 1905?