Sentrale begreper i "Kolonialisme og imperialisme"

aboriginene, urbefolkningen i Australia.

Amerikas konfødererte stater, betegnelse på sørstatene i USA som brøt ut av unionen i 1861.

boer, nederlandsk bonde som slo seg ned i det sørlige Afrika.

bokseropprøret, et nasjonalistisk opprør i Kina i 1900. Opprørerne kalte seg «sannhetens og rettens knyttnever».

caudillos, diktatorer i Latin-Amerika.

direkte styre, en styreform i koloniene der kolonimakten styrte uten mellomledd.

føydalvesenet, samfunnssystem fra middelalderen basert på at kongen gav stormenn len (landområder) og fikk hjelp til krig og administrasjon tilbake. Stormennene (godsherrene) hadde ufrie (livegne) bønder til å arbeide på jorda.

hacienda, storgods i Latin-Amerika.

handelskoloni, koloni som produserte råvarer for kolonimaktenes handelsselskaper.

Homestead Act, en lov fra 1862 som gav innvandrede nybyggere (menn) i USA 640 mål jord. Forutsetningen var at de ble amerikanske statsborgere.

imperialisme, en stat forsøker å skaffe seg politisk, økonomisk og militært herredømme utover sine egne grenser.

indirekte styre, en styreform i koloniene som bygde på lokal høvdingmakt.

kastesystemet, inndeling av befolkningen i klasser i India som bygde på religiøse forestillinger om renhet og urenhet.

konsentrasjonsleir, større områder brukt til å holde mennesker fanget. Første gang brukt av spanierne i krigen mot USA i 1898.

konsesjon, tillatelse, for eksempel til å drive gruvedrift, utnytte fossekraft eller utnytte skog.

mandarin, kinesisk embetsmann.

mandsjuene, erobrerfolk nordfra (Mandsjuria) som styrte Kina fra 1644 til 1912.

Manifest Destiny, en forestilling i USA om at landet hadde en «gudegitt» rett til å ekspandere vestover.

Meiji-restaurasjonen, omveltning i Japan i 1868. Keiseren ble samlende symbol og fikk tilnavnet Meiji, som betyr opplyst styre.

Monroedoktrinen, politikk i USA som betraktet all europeisk innblanding i Amerika som en fiendtlig handling. Lansert av president James Monroe i 1823.

multinasjonalt rike, et rike (stat) som omfatter mange ulike etniske grupper.

naturalhusholdning, en økonomi som i det vesentlige bygger på selvforsyning og byttehandel.

Onkel Sams bakgård, populært uttrykk for USAs interesser og dominans i Mellom-Amerika og i Det karibiske hav.

pengeøkonomi, en økonomi der varer produseres for salg og penger er byttemidlet.

proteksjonisme, en politikk som skal beskytte innenlandsk produksjon ved hjelp av toll, kvoteordninger eller andre restriksjoner.

samurai, japansk kriger.

sepoy, indisk soldat i den britiske hæren.

Taipingopprøret, et bondeopprør i Kina fra 1850 til 1864 som skal ha kostet 20 millioner mennesker livet.

Union Pacific, jernbanelinje tvers over det amerikanske kontinentet.

vernetoll, Toll mot utenlandske varer.