Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Vest mot øst - den kalde krigen"

Oppgave

 1. Hva menes med kald krig?
 2. Hva betyr det at USA og Sovjetunionen stod mot hverandre i konflikter ved hjelp av stedfortredere?
 3. Hvilke land hadde vetorett i FNs Sikkerhetsråd?
 4. Hva menes med jernteppet?
 5. Hva gikk Trumandoktrinen ut på?
 6. Hva var Marshallplanen?
 7. Hvorfor ble OEEC stiftet?
 8. Hvilke oppgaver hadde COMECON?
 9. Hva var kuppet i Tsjekkoslovakia i 1948?
 10. Hva menes med ”titoisme”?
 11. Hvordan var Tyskland og Berlin oppdelt etter krigen?
 12. Hva var Berlinblokaden?
 13. Hva gikk NATOs prinsipp om kollektiv sikkerhet ut på?
 14. Hva var dominoteorien?
 15. Hva menes med strategien ”massiv gjengjeldelse”?
 16. Hva var Warszawapakten?
 17. Hva var Berlinmuren?
 18. Hva var sputniksjokket?
 19. Hva menes med det militære-industrielle kompleks?
 20. Hvem var Fidel Castro?
 21. Hva menes med terrorbalansen?
 22. Hva gikk prøvestansavtalen av 1963 ut på?
 23. Hva gikk ikkespredningsavtalen av 1968 ut på?
 24. Hva var FNL i Vietnam?
 25. Hva gikk Bresjnevdoktrinen ut på?
 26. Hvorfor invaderte Sovjetunionen Afghanistan i 1979?
 27. Hva var kommandoøkonomi?
 28. Hva menes med perestrojka og glasnost?
 29. Hva gikk CFE-avtalen ut på?
 30. Hva var Sovjetunionens indre imperium?
 31. Hva mente FN med ”humanitær intervensjon”?
 32. Hva menes med rakettskjold?