EU

Bruk nettstedet under til å svare på oppgavene.

Oppgave

  1. Ta for deg EUs institusjoner og finn ut hvilke oppgaver og hvilken makt de har.
  2. Hva menes med EUs forordninger, direktiver og beslutninger?
  3.  Hva går enhetsakten, Maastricht-traktaten, Amsterdam-traktaten, Nice-traktaten og Lisboa-traktaten ut på?
  4. Hva går Schengen-avtalen ut på?

Nettressurser

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island: Hva er EU?

http://www.europakommisjonen.no/eu_guide/index.htm