Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Fra gjenreisning til oljerikdom"

Oppgave

 1. Hvilke hovedmål hadde Fellesprogrammet?
 2. Hvordan prøvde Arbeiderpartiet å styre den økonomiske utviklingen etter krigen?
 3. Hvilke sosiale reformer ble vedtatt i 1940- og 1950-årene?
 4. Hva ville Arbeiderpartiet oppnå ved hjelp av nasjonalbudsjett?
 5. Hvordan ble pengene fra Marshallhjelpen brukt i Norge?
 6. Hvorfor mistet de norske kommunistene mye oppslutning fra slutten av 1940-årene?
 7. Hva var innholdet i baseerklæringen fra 1949?
 8. Hvilke oppgaver fikk Nordisk Råd?
 9. Hvorfor begynte Norge med u-hjelp i begynnelsen av 1950-årene?
 10. Hva var bakgrunnen for at Sosialistisk Folkeparti ble stiftet i 1961?
 11. Hvilke saker prioriterte Kristelig Folkeparti i de første tiårene etter 1945?
 12. Hva var hovedinnholdet i folketrygdloven?
 13. Hvilke deler av industrien klarte seg best i 1960-årene?
 14. Hvorfor tok stadig flere gifte kvinner lønnet arbeid i 1960-årene?
 15. Hvordan påvirket privatbilen folks reisevaner i 1960-årene?
 16. Hva menes med «det antiautoritære opprøret»?
 17. Hvilke grupper var motstandere av norsk medlemskap i EF i 1972?
 18. Hvilke regler utarbeidet Stortinget for oljevirksomheten i 1970-årene?
 19. Hvorfor ble Norge strategisk viktigere i 1970-årene?
 20. Hvordan ble havgrensene fastsatt mellom statene i Nord-Atlanteren etter 1970?
 21. Hvilke politiske partier ble stiftet i 1970-årene?
 22. Hvilke reformer ble vedtatt i 1970-årene?
 23. Hvilke utenlandske forbilder hadde Høyre i 1980-årene?
 24. Hvordan liberaliserte Willoch-regjeringene det norske samfunnet i 1980-årene?
 25. Hvilken betydning hadde Carl. I. Hagen for Fremskrittspartiets fremgang?
 26. Hvilke sosiale problemer skapte bekymring i 1980-årene?
 27. Hva var hovedkonklusjonen i Brundtland-rapporten fra 1987?
 28. Finn grunner til at et flertall av nordmennene sa nei til EU i 1994.
 29. Hva var innholdet i EØS-avtalen mellom Norge og EU?
 30. Hva var «Alta-saken»?
 31. Hvorfor er 1989 et merkeår i det norske samefolkets historie?
 32. Hvorfor økte innvandringen til Norge etter 1970?
 33. Hvorfor forsvant mange arbeidsplasser i industrien i 1970- og 1980-årene?
 34. Hva lå bak oppgangen i norsk næringsliv etter 1993?
 35. Hva menes med mindretallsparlamentarismen fra 1989 til 2005?
 36. Hvilke partier dannet den rødgrønne regjeringen i 2005?
 37. Hva var hovedinnholdet i den norske engasjementspolitikken i 1990-årene?
 38. Nevn noen hovedtrekk ved forholdet mellom Norge og Russland etter 1990.
 39. Hvordan ble det norske forsvaret forandret etter avslutningen av den kalde krigen?