To prosjektoppgaver

Prosjektoppgave 1

Arbeid med læreplanmålet «finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted».
  1. Velg et ikke-europeisk land, for eksempel Pakistan, India, Kina, Japan, Indonesia, Sør-Afrika, Brasil eller et annet land du er spesielt opptatt av.
  2. Bruk læreboka eller andre kilder – trykte eller digitale – for eksempel leksikon, historiske oversiktsverk eller Wikipedia, og sett opp en tidslinje over viktige hendelser i landets historie fra 1900 til ca. 2000.
  3. Velg én eller flere hendelser som har betydd et brudd i landets historiske utvikling og redegjør for årsakene til, forløpet av og resultatene av hendelsen(e).
  4. Lag et sannsynlig utvikling fram til vår tid for landet du har valgt, dersom dette (eller disse) bruddene i den historiske utviklingen ikke hadde funnet sted.
  5. Bruk digitale verktøy (for eksempel Power Point) til å presentere prosjektet ditt.
 
Prosjektoppgave 2
Arbeid med læreplanmålet «undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet».
  1. Velg en pågående konflikt i verden, for eksempel krigen i Afghanistan, Israel-Palestina-konflikten eller en annen. Se oversikt over konflikter i verden her: http://www.globalis.no/Konflikter
  2. Bruk oppslagsverk eller nettet som kilder og redegjør for årsakene til konflikten.
  3. Hvordan kan konflikten deles opp i faser fra starten fram til i dag?
  4. Hvordan har det internasjonale samfunnet (enkeltstater og organisasjoner) involvert seg i konflikten i de ulike fasene? Og hvordan har det påvirket utviklingen av konfliktene?
  5. Beskriv tilstanden i konflikten akkurat nå.

Nettressurser

Nyttig stoff om Afghanistan

http://www.atlanterhavskomiteen.no/cat/99.aspx