Er mennesket krigersk av natur?

Pinkerdebatten

Debatten etter Steven Pinkers bok «The Better Angels of Our Nature» er omfattende. Den danske vitenskapsjournalisten Lone Frank hadde en oppsummering av den internasjonale debatten i Morgenbladet 20.–26. juli 2012.Hovedspørsmålet er om menneskene er krigerske eller fredsommelige av natur.

Nettressurser

Lone Frank: Krigerske eller fredsommelige?

morgenbladet.no . . .

Blir verden stadig fredeligere?

I 2011 kom den canadiske professoren Steven Pinker med en bok som svarte JA på det spørsmålet. Vi har laget et undervisningsopplegg til den problemstillingen.

Om bruk av film i historieundervisningen


Velkommen til Historie Vg3 Påbygging på nett

Berlinmuren rives 11. november 1989. Foto: Scanpix / Gerard Malie / AFP. Omslaget er designet av Mette Damsleth, Ellipse.Berlinmuren rives 11. november 1989. Foto: Scanpix / Gerard Malie / AFP. Omslaget er designet av Mette Damsleth, Ellipse.

(Obs! Historie Vg3 Påbygging har kommet ut i ny revidert utgave (2016) med egen nettside. Dette er nettsiden til gammel bok.)

På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3 Påbygging. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Vil du vite mer om innholdet på og oppbyggingen av nettstedet, klikker du på Om nettstedet under.

Dersom ikke annet er oppgitt, er forfatterne av tekster og oppgaver Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen og Svein A. Aastad. Grafiske illustrasjoner, kart og animasjoner er laget av John Arne Eidsmo.

For å kunne se og lese noe av dette materialet trenger du Acrobat Reader og Flash minimum versjon 8. Programmene kan lastes ned gratis.

Nettressurser

Amerikanske undervisningsvideoer om blant annet amerikansk historie, den franske revolusjon og Napoleon, den kalde krigen og kommunisme/kapitalsme

http://www.khanacademy.org/#history

Nettsted med elementære oppgaver til norgeshistorien

http://norgeshistorie.cappelendamm.no/

NRKs skolesider i historie

http://nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T18244

Slektshistorie, bygdebøker, folketellinger mm

http://www.slekt.no/

Historisk statistikk fra Statistisk sentralbyrå

http://www.ssb.no/histstat/

Skolenettet om lokalhistorie

http://www.skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=29138&epslanguage=NO

Kunstweb, Læringssenteret

http://www2.skolenettet.no/kunstweb/

Om historisk metode

http://www.kildenett.no/temaer/metode

Kildenett.no

Siste nytt

Ny nettside om Nobels fredspris

Oppdatert nettside om Afghanistan

Forsvar for et fordømt århundre

Det var mer vold i tidligere århundrer – sett i forhold til verdens folketall. Les artikkelen av Håvard Strand og Stein Tønnesson i Aftenposten 21. januar 2012.

Les mer

Undervisningsside om sikkerhetspolitikk etter 1945

Undervisningsside om Nordområdene