Undervisningsside om Afghanistan

For første gang har Den norske Atlanterhavskomité utarbeidet en undervisningsside på internett, som er aktuell og pedagogisk tilrettelagt. Undervisningssidene er varierte og tilpasset den digitale virkeligheten elevene opplever i hverdagen.

Konflikten i Afghanistan har skapt stor debatt. Med denne hjemmesiden ønsker vi å gjøre tilgjengelig informasjon om Afghanistan for elever og lærere. Nettsidene har tatt hensyn til kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og vi håper at de blir nyttige i undervisningen og under eksamen.

Prosjektledere har vært Øivind Stenersen og Anita Grimsrud. Øivind Stenersen er lektor og lærebokforfatter. Anita Grimsrud har bred formidlingserfaring fra Nobels Fredssenter og har vært knyttet til flere prosjekter i regi av Utdanningsdirektoratet.

Med vennlig hilsen

Den norske Atlanterhavskomité

Nettressurser

Norge i Afghanistan

http://www.atlanterhavskomiteen.no/cat/99.aspx

Siste nytt

Ny nettside om Nobels fredspris

Oppdatert nettside om Afghanistan

Forsvar for et fordømt århundre

Det var mer vold i tidligere århundrer – sett i forhold til verdens folketall. Les artikkelen av Håvard Strand og Stein Tønnesson i Aftenposten 21. januar 2012.

Les mer

Undervisningsside om sikkerhetspolitikk etter 1945

Undervisningsside om Nordområdene