Kritikk av vår framstilling av Vietnamkrigen. Og svar fra forfatterne

I en kronikk i Aftenposten 21. april 2010 kritiserer to norsk-vietnamesere framstillingen av Vietnamkrigen i norske lærebøker – også Historie Vg3 Påbygging (side 409 ff).

SVAR FRA FORFATTERNE

Om Vietnamkrigen i Historie Vg3 Påbygging

Læreplanen i historie for den videregående skolen krever at elevene skal ta for seg «en eller flere internasjonale konflikter etter 1945». I vår lærebok, Historie Vg3 Påbygging, har vi valgt ut den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen som den viktigste konflikten.

Det typiske ved den kalde krigen var at USA og Sovjetunionen aldri kom direkte i krig med hverandre. Flere kriger var mellom den ene supermakten og den andres ideologiske eller interessemessige «stedfortreder» – for eksempel mellom USA, Nord-Korea og Kina, mellom USA og Nord-Vietnam og mellom Sovjetunionen og Afghanistan.

Følgene av dette er at hovedfokuset i framstillingen blir på amerikansk og sovjetisk politikk og handlemåte. Dersom vi skulle gå nært inn på Koreas, Vietnams og Afghanistans indre historie, ville dette sprenge rammene for læreverket. Pensumet i historie i 3. klasse for den videregående skolen spenner fra midten av 1700-tallet til i dag.

Men det er ikke noe som hindrer lærere og elever i å velge for eksempel Vietnamkrigen som en internasjonal konflikt etter 1945. De må da oppsøke en fyldig tilleggslitteratur for å oppfylle ønskene om mer vekt på Vietnams indre historie, slik det etterlyses i kronikken «Vietnamisering 2.0» i Aftenposten 21. april 2010.

Forfatterne
Fra og med 6. opplag har vi rettet bildeteksten side 411 som følge av kritikken. Se: http://historievg3p.cappelendamm.no/c361458/sammendrag/vis.html?tid=371015

Siste nytt

Ny nettside om Nobels fredspris

Oppdatert nettside om Afghanistan

Forsvar for et fordømt århundre

Det var mer vold i tidligere århundrer – sett i forhold til verdens folketall. Les artikkelen av Håvard Strand og Stein Tønnesson i Aftenposten 21. januar 2012.

Les mer

Undervisningsside om sikkerhetspolitikk etter 1945

Undervisningsside om Nordområdene